Ουρολογικές Επεμβάσεις

Περιτομή

Κονδυλώματα (καυτηριασμός)

Βραχύς Χαλινος

Υδροκήλη

Βουβωνοκήλες αποκατάσταση

Ριζική προστατεκτομή

Μερική νεφρεκτομή-Νεφρεκτομή

Ριζική κυστεκτομή(Δημιουργία νεοκύστης)

Ορχεκτομή

Πεεκτομή(Μερική-Ολική)