Κακοήθεις Παθήσεις

Αντιμετώπιση κακοήθειας νεφρών

Αντιμετώπιση κακοήθειας προστατη

Αντιμετώπιση κακοήθειας ουροδόχου κύστεως

Αντιμετώπιση κακοήθειας αποχετευτικής μοίρας ουροποιητικού συστήματος-Νεφροουρητηρεκτομή

Αντιμετώπιση κακοήθειας όρχεων-Ορχεκτομή-Tοποθέτηση ενθέματος

Αντιμετώπιση κακοήθειας πέους-Μερική πεεκτομή-Ολική πεεκτομή

Μερική νεφρεκτομή-Νεφρεκτομή

Ριζική προστατεκτομή

Διουρηθρική εκτομή νεοπλάσματος - Ριζική κυστεκτομή