Ενδοσκοπικές επεμβάσεις

Αφαίρεση ευμεγέθων λίθων νεφρού με επέμβαση διαδερμικής νεφρό λιθοτριψίας

Ουρητηριλιθιτριψιες με χρήση laser (αφαίρεση λίθου ουρητήρα)

Αφαίρεση ευμεγεθών λιθών ουροδόχου κύστεως

Διουρηθρική αφαίρεση θηλωμάτων ουροδόχου κύστεως

Διουρηθρική εκτομή και αφαίρεση προστάτη με την μέθοδο TURIS

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση στενωμάτων ουρήθρας