Διουρηθρική προστατεκτομή(Turis)

Η Διουρηθρική προστατεκτομή (Turis) αποτελεί την πιο συχνή επέμβαση που εφαρμόζεται παγκοσμίως, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ). Μέχρι και σήμερα, αποτελεί την πιο συχνή χειρουργική αντιμετώπιση.

Πως πραγματοποιείται;

Η μέθοδος TURIS για την Διουρηθρική προστατεκτομή πραγματοποιείται με την χειρουργική αφαίρεση ενός μέρους του προστατικού αδένα, μέσω της ουρήθρας. Αυτό σημαίνει πως η όλη διαδικασία γίνεται διουρηθρικά. Η TURIS (Τούρις) πραγματοποιείται πάντα με γενική ή ραχιαία αναισθησία. Μέσω της ουρήθρας εισάγεται μια κάμερα, προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια η περιοχή του προστάτη. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ένα ειδικό εργαλείο, το οποίο εφαρμόζει πάνω στην κάμερα και αφαιρεί ένα μεγάλο μέρος του προστατικού αδένα.

Αυτό το χειρουργικό εργαλείο, χρησιμοποιεί θερμότητα για να αφαιρέσει προστατικό ιστό. Αφού έχει ολοκληρωθεί η εκτομή στη συγκεκριμένη περιοχή, στη συνέχεια ο χειρουργός προχωρά σε αιμόσταση, προκειμένου να προληφθεί η αιμορραγία.

Στο τέλος της επέμβασης, τοποθετείται στον ασθενή ένας καθετήρας, μέσα από τον οποίο εφαρμόζονται πλύσεις με φυσιολογικό ορό σε συνεχή βάση, για την αποφυγή σχηματισμού πηγμάτων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

Με τη διουρηθρική προστατεκτομή TURIS, ο ασθενής έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Απουσιάζουν οι τομές και δεν υπάρχουν αντιαισθητικά σημάδια και ουλές
  • Είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος και παρουσιάζει μηδενική ανάγκη μετάγγισης
  • Δεν χρειάζεται νυχτερινή αποκλειστική παρακολούθηση του ασθενή
  • Χρειάζεται μόλις 1 ημέρα νοσηλείας
  • Ο καθετήρας αφαιρείται στην έξοδο ή την επόμενη μέρα
  • Πλήρης απουσία ακράτειας και στυτικής δυσλειτουργίας

Πολύ γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.