Αφαίρεση εξεργασίας κύστεως

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως, του οποίου η συχνότερη μορφή είναι το καρκίνωμα του μεταβατικού επιθηλίου ή αλλιώς ουροθηλιακό καρκίνωμα, είναι καρκίνος του τοιχώματος της κύστης. Αποτελεί τον πρώτο σε συχνότητα καρκίνο του ουροποιητικού συστήματος. Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του μπορεί να μην παρουσιαστούν συμπτώματα, παρά μόνο να διαπιστωθεί μικροσκοπική εμφάνιση αίματος σε μια απλή εξέταση ούρων.

Συνήθως εμφανίζονται σαν μισχωτές προβολές εντός της κύστης και ποικίλουν σε μέγεθος.. Αυτού του είδους οι καρκίνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν μετά την διουρηθρική αφαίρεσή
Η ενδοσκοπική χειρουργική πραγματοποιείται δια της φυσιολογικής οδού του ανθρώπινου οργανισμού, που όσον αφορά το ουροποιητικό σύστημα είναι η ουρήθρα. Έτσι, δεν χρειάζεται να γίνουν καθόλου τομές στο δέρμα. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση ειδικών εργαλείων εισερχόμαστε στον ανθρώπινο οργανισμό διαμέσου του έξω στομίου της ουρήθρας και έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε (διάγνωση) ή/και να πραγματοποιήσουμε επεμβάσεις (θεραπεία) σε ολόκληρο το ουροποιητικό σύστημα.

Τα εργαλεία αυτά είναι πολύ μικρής διαμέτρου και μπορεί να είναι άκαμπτα (μεταλλικοί σωλήνες) ή εύκαμπτα (σύγχρονοι ελαστικοί σωλήνες), ενώ επιπλέον χρησιμοποιούνται επικουρικά το laser ή ο ηλεκτροτόμος.